Chaba Lunla-Lunla vill lägga till dig som vän. Född 1989. Har studerat vid มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.”

Jaså มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน! Det sägs att det är vilda fester där.

Skriv ett par väl valda ord vettja!