Tack

Tack för din anmälan. Du kommer att få en bekräftelse när Reklamombudsmannens kansli har börjat att handlägga din anmälan. Om din anmälan lämpligare hanteras hos en annan etisk nämnd så kommer du att meddelas om detta.

Känn er ägda, era vider.

2 kommentarer

  1. http://www.dn.se/blogg/fragainsidan/2009/09/11/mi

    "Ett steg i den så kallade exponeringshierarkin vid emetofobi kan till exempel vara att se på ”kräkfilmer” (Youtube är en rik källa att ösa ur) på ett strukturerat sätt till dess att ångesten successivt sjunker."

    Sätt igång och titta så är du frisk om några timmar 🙂

  2. Pingback: Flygresor.se blev ägda till slut » Daniel Werner – Den unge Werners lidanden

Skriv ett par väl valda ord vettja!