1. Utslag i ansiktet på kinder och näsben (”fjärilsutslag”)
  2. Diskoid lupus (ett ofta lokalt och avgränsat utslag)
  3. Nytillkommen överkänslighet för solsken
  4. Oförklarliga småsår i mun och nässlemhinna
  5. Ledsmärtor och inflammationer
  6. Inflammation i lungsäck eller hjärtsäck
  7. Njursjukdomar
  8. Symptom från nervsystemet
  9. För lågt antal celler i blodet (röda eller vita blodkroppar eller blodplättar)
  10. Påvisande av vissa reumatiska faktorer i blodet, vilka utgörs av antikroppar mot kroppens egna celler (anti-DNA, Sm-antigen eller anti-fosfolipid)
  11. Påvisande av antinukleära antikroppar (ANA)

Då är det Lupus!

1 kommentar

Skriv ett par väl valda ord vettja!