Jag skulle köpa pizza ikväll. Men bagaren var inte där. En lång stund stod jag där, rädd för att ringa i klockan. Men sen gjorde jag det.

Nu har jag vuxit som människa. Och svensk.

2 kommentarer

  1. Nästa steg är att dubbelplinga, sen kommer vrålet som level3. Inte många svenskar som har stake för det!

  2. Nästa steg är att dubbelplinga, sen kommer vrålet som level3. Inte många svenskar som har stake för det!

Skriv ett par väl valda ord vettja!