Inte för att nämna några namn eller så…

Men ponera att ni läser i nyheterna om hur en ung man har gnidit sin kropp mot en äldre man på bussen. Den äldre mannen har oskyldigt suttit vid ett fönster i bussens bakre del, och där blivit antastad av den yngre mannen genom att denne satt sig bredvid och sedan inlett själva gnidandet. Den äldre mannen har sedan känt sig kränkt, varpå den yngre mannen ställts inför rätta. Ponera sedan att rätten velat göra ett exempel av det hela, och dömt den yngre mannen till ett helt gäng med år på Kumlaanstalten.

Ponera det, men låt mig bara säga detta: Det var inte meningen som något sexuellt. Gubbjäveln satt ju så brett med benen att jag fick sitta med halva skinkan på mitt säte. Jag försökte bara trycka in honom.

1 kommentar

Skriv ett par väl valda ord vettja!